Skift til PC-stil
Unger 2010
Skriv et svar

Undi og Ludvik, kull 2

01 Jan 2011, 21:07

Mor, Undi. Opalin grågrøn spangle

Bilde

Far, Ludvik. Opalin grå, (engelsk)

BildeNr 1, gut, født 11 nov. Opalin spangle grå.

Bilde

Nr 2, gut, født 13 nov. Opalin grå

Bilde

Nr 3, gut, født 14 nov. Opalin grå

Bilde

Nr 4, jente, født 16 nov. Opalin spangle grå

Bilde

Nr 5, gut født 18 nov. Opalin grågrøn

Bilde

Nr 6, gut født 20 nov. Opalin spangle grå

Bilde
Skriv et svar