Skift til PC-stil
Faktatråder.De forskjellige mutasjonenes parringsskjemaer.
Skriv et svar

Hollandskbroka

03 Jan 2014, 16:45

Hb (e.f.) x Normal = 50% Hb(e.f) og 50% Normal
Hb (d.f.) x Normal= 100% Hb (e.f.)
Hb (e.f.) x Hb (e.f.) =25% Hb (d.f.), 50% Hb (e.f.) og 25% Normal
Hb (e.f.) x Hb (d.f.)= 50% Hb (e.f.) og 50% Hb (d.f.)
Hb (d.f.) x Hb (d.f.)= 100% Hb (d.f.)


HB x DB = 50% hb/db og 50% nt/db.


Ingen utsjåandemessige forskjellar på enkeltfator Hb og dobbeltfaktor Hb.
Skriv et svar