Skift til PC-stil
Faktatråder.De forskjellige mutasjonenes parringsskjemaer.
Emnet er låst

Grå og viol

25 Aug 2013, 16:46

Grå. Dominant

Den gråe undulaten har ein jamn grå farge. Den har ei viss likheit med mauve, men fargen er rein grå utan blåskjer. Slagfjør og halefjør er djupsvarte og ikkje blålige, som hos grøne og blå fuglar. Kinnplettane skal etter standarden ver gråblå eller skifergrå.
Den grågrøne undulaten har på lik linje med den grå, svarte slagfjør og halefjør, og blågrå eller skifergrå kinnplettar. Grønfargen minner mykje om den olivengrøne undulaten.

Viol kan oppstå i lag med gråfaktoren.

Viol. Ufullkomen dominant

Viol gjer sitt til at fuglane blir mørkare i fargen. Dette vil sei, ca ein faktor mørkare.
Det kan ver vanskelig å skille ein himmelblå med violfaktor, frå ein kobolt. Eller ein lys grøn med violfaktor frå ein mørk grøn.
Ein stiller også spørsmål om f.eks ein himmelblå som er dobbeltfaktor viol, kan forvekslast med ein violkobolt.
Studerar ein dei lange halefjørene på nært hold, vil f.eks ein himmelblå ha ein turkis farge ved grunnen av fjøra og ein kobolt vil ver marineblå.

Desse gena arvar etter same reglar som mørkfaktoren.

viewtopic.php?f=44&t=3323

Vi brukar ofte betegnelsen enkeltfaktor, ef, som tilsvarar ein mørkfaktor , og dobbeltfaktor, df som tilsvarar to mørkfaktorar om desse.
Emnet er låst