Skift til PC-stil
Faktatråder.De forskjellige mutasjonenes parringsskjemaer.
Emnet er låst

Grøn og blå

25 Aug 2013, 16:16

Grøn og blå

Grøn dominerar over blå.

Grøn x grøn = 100% grøn
Blå x blå= 100% blå

Grøn x Blå= 100% grøn/blå

Grøn/blå x blå = 50% grøn/blå og 50% blå

Grøn x grøn/blå= 50 % grøn og 50% grøn/blå

Grøn/blå x grøn/blå = 25% grøn, 50% grøn/blå og 25% blå.
Emnet er låst