Skift til PC-stil
Faktatråder.De forskjellige mutasjonenes parringsskjemaer.
Emnet er låst

Normal, lys,-grå, -skyggevinge

25 Aug 2013, 12:10

Vingeteikningane sine fargar kan delast inn i fire.

Normal vingeteikning; svart på gul (grøn fugl) eller kvit (blå fugl)botn.
Dei svarte bølgeteikningane skuldast fargestoffet melanin. Vi har to slags melanin, svart og brunt. Hos normal vingeteikna fuglar finnes både det brune og svarte fargestoffet, men det svarte dekker over det brune.Gråvingeteikning. Dette kjem frå ein mutasjon av genet som regulerar styrken i bølgeteikningane. Det kan framstå som brungrå på grøne fuglar og grå på blå fuglar.
Det er mange variasjonar på fargen sin styrke. Kroppsfargen er lysare enn hos dei tilsvarande som er normalvingeteikna.

På en gråvinge er fargen på kroppen og vingens tegninger redusert ( ideelt sett) til 50% i forhold til en normalt tegnet, men det finnes mange variasjoner på styrken. En gråvinge har også grå flekker og lyseblå til svakt fiolette kinnflekker. Arve fremgangsmåten er recessive og gråvinge er samtidig gjensidig dominerende når den opptrer sammen med lysvinge.


Lysvingeteikning. Her kjem det inn ein anna mutasjon av genet som regulerar styrken av bølgeteikningane. Melaninet er svakare og kan til tider ( eller skjeldan?) ver så svakt at bølgeteikningane er nesten fråverande, og vingane ser gul ut på ein grøn fugl og kvit hos ein blå fugl.

En lysvinge har tiolnærmet 100% farge på kroppen. I kontrast, farger i vingen og tegninger er redusert til 5% -10% i forhold til normal tegnet. Arve fremgangsmåten er recessive og lysvinge er samtidig gjensidig dominerende når den opptrer sammen med gråvinge.


Skyggevinge; Kroppsfarger og tegninger på vingene er redusert til 5% -10% i forhold til normaltegnet. Kinnflekker er lyseblå til lys fiolett. MEN, som hos både grå og lysvinger, finnes det også innenfor denne gruppen, store variasjoner i så vel som tegninger som kroppsfarge. Arveprosedyren er recessive.


Arvereglar.

Normal vingeteikning dominerar over samtlige tre andre vingeteikningar.

Normal x gråvinge = 100% normal/gråvinge.
Normal x lysvinge= 100% normal/lysvinge
Normal x skyggevinge = 100 normal/skyggevinge.


Grå vingeteikningar og lysvingeteikningar dominerar begge over skyggevinge.

Gråvinge x skyggevinge = 100% gråvinge/skyggevinge
Lysvinge x skyggevinge= 100% lysvinge/ skyggevinge.

( skyggevinge x skyggevinge = 100% skyggevinge)

Gråvinge og lysvinge har ein gjensidig dominans for kvarandre.
Gråvingeteikninga dominerar over lysvingeteikninga. Lysvingen sin kroppsfarge dominerar over gråvingen sin kroppsfarge.

Gråvinge x lysvinge = 100% gråvinge/lysvinge ( FBC full body colour greyving)


Fbc greywing x Fbc greywing =

50% FBC greywing
25% Gråvinge
25% Lysvinge.Gråvinge/skyggevinge x lysvinge/skyggevinge=

25% Full-body-color greywing
25% Gråvinge/skyggeving
25% Lysvinge/skyggevinge
25% Skyggevinge


Nt/ gråvinge x nt/skyggevinge =

25% Nt
25% Nt/gråvinge
25% Nt/skyggevinge
25% Gråvinge/skyggevinge
Emnet er låst