Skift til PC-stil
Faktatråder.De forskjellige mutasjonenes parringsskjemaer.
Emnet er låst

Brunvinge ( fallow)

25 Aug 2013, 12:08

Recessiv

fallow x fallow = 100% fallow
normal x normal/fallow = 50% normal , 50 % splitt fallow
fallow x Normal = 100% Normal splitt fallow
fallow x Normal splitt fallow = 50% fallow , 50% Normal splitt fallow
Normal splitt fallow x Normal splitt fallow = 50% Normal splitt fallow , 25% fallow, 25% Normal
Emnet er låst