Skift til PC-stil
Faktatråder.De forskjellige mutasjonenes parringsskjemaer.
Emnet er låst

Danskbroket

25 Aug 2013, 12:06

Recessive
db = danskbroket

db x db = 100% db
normal x normal splitt db = 50% normal , 50% normal/splitt db
db x Normal = 100% Normal splitt db
db x Normal splitt db = 50% db , 50% Normal splitt db
Normal splitt db x Normal splitt db = 50% Normal splitt db , 25% db, 25% Normal
Emnet er låst