Skift til PC-stil
Faktatråder.De forskjellige mutasjonenes parringsskjemaer.
Emnet er låst

Australskbroket

25 Aug 2013, 12:03

Dominant
EF = enkeltfaktor. DF = dobbeltfaktor. ab = australskbroket

EF ab x Normal = 50% EF ab, 50% Normal
EF ab x EF ab = 50% EF ab, 25% Normal, 25% DF ab
DF ab x Normal = 100% EF ab
DF ab x EF ab = 50% DF ab, 50% EF ab
DF ab x DF ab = 100% DF ab
Emnet er låst