Skift til PC-stil
Faktatråder.De forskjellige mutasjonenes parringsskjemaer.
Emnet er låst

Texas Clearbody

25 Aug 2013, 12:00

Pairing Expectation:


Ino cock × Clearbody hen =
50% Clearbody/Ino cocks
50% Ino hens

Clearbody cock × Ino hen =
50% Clearbody/Ino cocks
50% Clearbody hens

Clearbody/Ino cock × Ino hen =
25% Clearbody/Ino cocks
25% Ino cocks
25% Clearbody hens
25% Ino hens

Clearbody/Ino cock × Clearbody hen =
25% Clearbody cocks
25% Clearbody/Ino cocks
25% Clearbody hens
25% Ino hens

Normal/Clearbody cock × Ino hen =
25% Normal/Clearbody cocks
25% Normal/Ino cocks
25% Clearbody hens
25% Normal hens

Clearbody cock × Normal hen =
50% Normal/Clearbody cocks
50% Clearbody hens

Clearbody/Ino cock × Normal hen =
25% Normal/Clearbody cocks
25% Normal/Ino cocks
25% Clearbody hens
25% Ino hens

Normal/Clearbody cock × Clearbody hen =
25% Normal/Clearbody cocks
25% Clearbody cocks
25% Clearbody hens
25% Normal hens

Normal/Clearbody cock × Normal hen =
25% Normal/Clearbody cocks
25% Normal cocks
25% Clearbody hens
25% Normal hens

Normal cock × Clearbody hen =
50% Normal/Clearbody cocks
50% Normal hens

Clearbody cock × Clearbody hen =
50% Clearbody cocks
50% Clearbody hens

Normal splitt Ino cock x Clearbody hen=
25% Clearbody/Ino cocks
25% Normal splitt Clearbody cocks
25% Ino hens
25% Normal hens.
Emnet er låst