Skift til PC-stil
Faktatråder.De forskjellige mutasjonenes parringsskjemaer.
Emnet er låst

Ino

25 Aug 2013, 11:50

Kjønnsbundet mutasjon

Eksempler på parringer:

hann ino x hunn ino gir 100% ino.

hann ino x hunn normal gir normal/splitt ino hanner og ino hunner.

hann normal x hunn ino gir normal/splitt ino hanner og normale hunner.

hann normal /splitt ino x hunn normal gir 25 % ino hunner, 25 % splitt ino hanner ,25 % normale hunner, 25 % normale hanner

hann normal/splitt ino x hunn ino gir 25% normal/splitt ino hanner, 50% ino begge kjønn. 25% normale hunner.
Emnet er låst